Nazywam się: Sławomir Krempa

Partner: racoongo
Partner: ekassa
Najłatwiej do mnie dotrzeć: za pośrednictwem poczty elektronicznej: skrempa@granice.pl

Udostępnij!